Activiteiten

Lezingen, workshops en cursussen vanuit het Mirdan Instituut.

Activiteiten

Cursus: Niet weten zichtbaar maken - Algemeen
(intro in Mirdan Filosofie)
duur: 2 uur

Workshop Praktisch Niet-Weten
(intro in Mirdan Filosofie)
duur: 2 uur

Workshop Introductie Mirdan-filosofie
(intro in Mirdan Filosofie)
duur: 2 uur

Lezing: Nut van het zichtbaar maken van het niet-weten
(intro in Mirdan Filosofie)
duur: 1 uur

Workshop: Pu in de  organisatie
duur: 1 dagdeel

---

In samenwerking met andere organisaties werkt het Mirdan Instituut aan de ontwikkeling van niet-weten technieken.

Wanneer je zichtbaar maakt waar de grenzen van je kennis liggen wordt de betrouwbaarheid van je kennis groter.

De technieken zullen beschikbaar komen als Open Source.

De volgende technieken zijn in actieve ontwikkeling:

1: Office Tools
Het niet-weten teken onder een knop bij Microsoft Office of bij Open Office. Op de plek van cursor wordt het niet-weten-teken geplaatst, met een automatisch volgnummer en de mogelijkheid tot tekst: Wat weet je niet?

Er zijn de volgende mogelijkheden om de pu-items zichtbaar te maken: -tekstwolkjes in de tekst -voetnoot-achtige tabel per bladzijde -voetnoot-achtige tabel per hoofdstuk -voetnoot-achtige tabel per document Op deze wijze kun je niet-weten aangeven in alle documenten van een organisatie, met de mogelijkheid om per document een overzicht te krijgen waar niet-weten elementen voorkomen. Dit vraagt veel training van de gebruikers van het systeem.

2: CRM - metavelden

Niet-weten meta-velden toevoegen aan CiviCRM. CiviCRM is een Open Source Customer Relationship Management systeem die door zijn open karakter bijzonder geschikt is om plugins te maken om niet-weten functionaliteit toe te voegen.

Een voorbeeld: bij een telefoonveld heb je nu maar 2 mogelijkheden: of er staat een nummer, of er staat niks. Maar die niks kan een heleboel betekeken:
*simpelweg nog niet ingevuld
*iemand heeft geen telefoonnummer
*je weet het nummer niet
*je weet niet of ie een nummer heeft

Een metaveld erbij met handige icoontjes is dan een oplossing:
-ik weet dat hij geen nummer heeft
-ik weet niet of zij een nummer heeft
-ik weet dat hij een nummer heeft, maar niet welke

Dan kun je zoeken op iedereen waarvan je weet dat die geen telefoonnummer heeft (dat kan nu helemaal niet).
Uiteraard kan dit meta-veld dan ook toegepast worden op andere velden en situaties in het CRM, zoals wanneer het CRM wordt gebruikt als sales tool (heeft iemand interesse of is dat nog onbekend) of als een dossier van een medische praktijk (niet weten welke ziekte iemand heeft)

3. Kennismanagementsystemen

Voor het Content Management Systeem drupal waarmee kennismanagementsystemen kunnen worden gebuikt worden tools gemaakt om niet-weten zichtbaar te maken. Het is een combinatie van bovenstaande Office Tools en de CRM-metavelden. In een kennismanagementsysteem wordt zowel kennis gedeeld in teksten waarbij de denkwijze van de Office Tools van pas komt als in gestructeerde koppelingen van velden, waarbij de denkwijze van de CRM-metavelden van toepassing is.

4: pu-prioriteits tool

Maak het niet-weten zichtbaar met de pu-prioriteits tool aan de hand van vragenlijsten. Identificeer of de niet-weten elementen kunnen worden opgelost, vermeden of geaccepteerd. En geef ze prioriteit.

---------------